Co oferuję?

Audyt

Sprawdzę, czy i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe w Państwa firmie. Wskażę, jakie rozwiązania powinni Państwo wprowadzić, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem oraz standardami zapewniającymi ich należyte bezpieczeństwo.

Dokumentacja

Opracuję dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, którą muszą posiadać podmioty dysponujące danymi osobowymi. Istotnym elementem dokumentacji jest „Polityka bezpieczeństwa”.

Zgłoszenie zbiorów

Dokonam w Państwa imieniu zgłoszenia zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), tak aby wypełnić ustawowy obowiązek rejestracyjny

Pomoc informatyczna

Jeśli okaże się, że dane osobowe przetwarzane w Państwa firmie za pomocą programów komputerowych nie są prawidłowo chronione, określę, jakie zabezpieczenie zastosować, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 29 kwietnia 2004 r.