Audyt RODO

AUDYT RODO

Podstawą dostosowania firmy do wymogów RODO jest przeprowadzenie dokładnego sprawdzenia, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe. W trakcie audytu analizowane są wszystkie obszary działalności Państwa przedsiębiorstwa, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Najważniejsze cele audytu to:

  • weryfikacja procesu przetwarzania danych osobowych od momentu ich zgromadzenia do usunięcia;
  • określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;
  • sprawdzenie zakresu przetwarzanych danych oraz celowości ich przetwarzania;
  • identyfikacja podmiotów, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych lub którym są udostępniane dane;

Audyt nie jest procesem uciążliwym i nie wymaga nadmiernego zaangażowania z Państwa strony. W znacznym zakresie wykonywany jest drogą mailową, aby nie zakłócać Państwa codziennej pracy. Potrzebne informacje zbieram sukcesywnie i jednocześnie przystępuję do ich analizy, aby jak najszybciej przekazać propozycje zmian w działalności Państwa przedsiębiorstwa.