artykuł 28

Posted by | 15 lipca 2018
Umowa powierzenie przetwarzania danych – jak nie przesadzić?

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinny uwzględniać interesy obu stron. Próba nałożenia szeregu restrykcji na podmiot przetwarzający prowadzi często do odmowy podpisania umowy lub długich negocjacji.

Continue Reading