kara

Posted by | 11 stycznia 2021
Wysyp kar pieniężnych na koniec roku

W grudniu ubiegłego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wykazał się znaczną aktywnością. UODO nałożył trzy kary pieniężne, których łączna wysokość wynosi ponad 3 miliony złotych. Pierwsza z nich dotyczy spółki...

Continue Reading
Posted by | 12 stycznia 2020
Herkulesowy wysiłek

Czy niewspółmiernie duży wysiłek, o którym mowa w art. 14 RODO, może dotyczyć wysiłku finansowego? Pierwszy wyrok WSA w tego typu sprawie.

Continue Reading
Posted by | 7 listopada 2018
400 000 EUR kary na gruncie RODO w Portugalii

Portugalski organ zajmujący się ochroną danych osobowych nałożył na szpital 400 000 EUR kary za nieprawidłowe zarządzanie dostępem do danych osobowych.

Continue Reading