RODO

Posted by | 15 lipca 2018
Umowa powierzenie przetwarzania danych – jak nie przesadzić?

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinny uwzględniać interesy obu stron. Próba nałożenia szeregu restrykcji na podmiot przetwarzający prowadzi często do odmowy podpisania umowy lub długich negocjacji.

Continue Reading
Posted by | 1 lipca 2018
Prezes UODO przedstawia wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego

Brak systemowych regulacji dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego rodzi w Polsce wiele problemów, w tym na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki...

Continue Reading
Posted by | 18 czerwca 2018
Czy powoływać inspektora ochrony danych, gdy RODO tego nie wymaga?

Powołanie inspektora ochrony danych to wyraźny sygnał, że chcemy prawidłowo chronić dane osobowe. Jednak wyznaczenie takiej osoby nie jest zawsze koniecznie, ani korzystne.

Continue Reading
Posted by | 6 czerwca 2018
Obowiązek informacyjny w RODO. Czy to to samo, co zgoda?

Obowiązek informacyjny jest tak samo ważny, jak zgoda na przetwarzania danych osobowych. Są to jednak dwa odrębne zagadnienia.

Continue Reading
Posted by | 26 maja 2018
Czy zgodnie z RODO trzeba chronić dane przedsiębiorców?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy przepisy RODO dotyczą również danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , które są ogólnodostępne w CEIDG? Niestety RODO ani inne akty prawne, w szczególności...

Continue Reading