Dane osobowe

Praktycznie każde przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe

Bez względu na rodzaj działalności, firmy gromadzą rozmaite informacje, bez których nie mogłyby normalnie funkcjonować. Dane osobowe znajdują się w poczcie elektronicznej, dokumentacji kadrowej pracowników, programach księgowo-sprzedażowych oraz w wielu innych zbiorach i systemach.

Zatem jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż podlegają Państwo przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe musi przestrzegać wielu zasad określonych w RODO. Zakres przetwarzanych danych nie może być zbyt szeroki w stosunku do celów przetwarzania, ponadto dane nie powinny być przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do realizacji celów administratora. Co więcej, uregulowania wymaga współpraca z innymi firmami, które przetwarzają dane osobowe w Państwa imieniu (typowym przykładem jest zlecanie usług kadrowo – księgowych). Niezwykle ważna jest również realizacja praw osób, których dane posiadamy. Każdy może bowiem zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych, otrzymania ich kopii itp.

konsekwencje prawne

RODO przewiduje szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Są to nie tylko kary administracyjne, których wysokość może sięgnąć do 20 milionów euro lub w przypadku przedsiębiorstwa do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Organ nadzorczy może również m.in. nakazać podjęcie określonych działań, wprowadzić ograniczenie przetwarzania danych osobowych czy zażądać ich usunięcia. Ponadto każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO, ma prawo uzyskać od administratora danych odszkodowanie za poniesioną szkodę.

ZAUFANIE

Jednak konsekwencje prawne to nie wszystko. W czasach postępującej w zawrotnym tempie cyfryzacji, przykładamy coraz większą wagę do ochrony prywatności. Dane osobowe zyskują na wartości i w przypadku wielu firm są jednym z ich najcenniejszych zasobów. W efekcie rosną oczekiwania konsumentów. Chcą wiedzieć coraz więcej o tym, jak przetwarzane są ich dane osobowe oraz czy są bezpieczne. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw, które gromadzą na dużą skalę informacje o klientach, aktywnie działają w internecie lub prowadzą akcje marketingowe. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy rozumieją powyższe potrzeby, są postrzegani jako godni zaufania, co często przekłada się na większy zysk.