Obsługa prawna

OBSŁUGA PRAWNA RODO

Oprócz wykonywania audytów prawnych oraz pomocy w dostosowywaniu działalności przedsiębiorstw do wymogów RODO, oferuję również usługi stałego lub doraźnego doradztwa prawnego w obszarze ochrony danych osobowych.

Aby działać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych zazwyczaj nie wystarcza jednorazowe wykonanie audytu, przygotowanie procedur bądź dostosowanie procesów przetwarzania. W zależności od potrzeb, konieczne bywa regularne konsultowanie, czy nowe przedsięwzięcia realizowane przez firmę są zgodne z przepisami RODO oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony prywatności. Ważne jest również cykliczne sprawdzanie sposobu przetwarzania danych osobowych.

Ponadto RODO przyznaje szereg praw osobom, których dane są przetwarzane. Państwa pracownicy, klienci czy kontrahenci mogą m.in. zażądać dostępu do swoich danych, ich usunięcia itp. Obsługa tego typu żądań musi odbywać się w zgodzie z zasadami określonymi w RODO. Dlatego także w powyższych przypadkach niezbędne może być zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej.

Regularna dbałość o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych jest tak samo istotna, jak dbałość o przestrzeganie przepisów innych gałęzi prawa. Tym bardziej, że RODO wymaga od administratorów danych osobowych aktywnego podejścia do zabezpieczenia danych i dokonywania na bieżąco oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem.