Audyt prawny

Podstawą dostosowania działalności firmy do wymogów RODO jest przeprowadzenie dokładnego sprawdzenia, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe. W trakcie audytu dokonuję analizy wszystkich procesów, które mają miejsce w Państwa przedsiębiorstwie i z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.

Najważniejsze cele audytu to:

  • weryfikacja procesu przetwarzania danych osobowych od momentu ich zgromadzenia do usunięcia
  • określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
  • sprawdzenie zakresu przetwarzanych danych oraz celowości ich przetwarzania
  • identyfikacja podmiotów, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych lub które są odbiorcami danych
  • analiza, czy i w jaki sposób wypełniane są prawa osób, których dane są przetwarzane

Przeprowadzany przeze mnie audyt nie jest procesem uciążliwym i nie wymaga nadmiernego zaangażowania z Państwa strony. W znacznym zakresie audyt wykonywany jest drogą mejlową, aby nie zakłócać Państwa codziennej pracy. Potrzebne informacje zbieram sukcesywnie i jednocześnie przystępuję do ich analizy, aby jak najszybciej przekazać propozycje zmian w Państwa działalności.