Wdrożenie zmian

Kolejnym krokiem jest opracowanie odpowiednich klauzul, obowiązków informacyjnych, rejestru czynności przetwarzania oraz podstawowych procedur. Koniecznie może być również zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Najważniejsze cele wdrożenia to:

  • modyfikacja dokumentów służących do gromadzenia danych osobowych
  • opracowanie odpowiednich klauzul, treści obowiązków informacyjnych itp.
  • przygotowanie prostych i przejrzystych procedur oraz wymaganych prawem dokumentów
  • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z kontrahentami
  • przeszkolenie pracowników