Obsługa prawna

Oprócz wykonywania audytów prawnych oraz dostosowywania działalności przedsiębiorstw do wymogów RODO, oferuję również usługi stałego lub doraźnego doradztwa prawnego w obszarze ochrony danych osobowych.

Aby działać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych zazwyczaj nie wystarcza jednorazowe wykonanie audytu oraz przygotowanie procedur czy dostosowanie procesów przetwarzania. W zależności od potrzeb konieczne bywa regularne konsultowanie, czy nowe przedsięwzięcia realizowane przez firmę są zgodne z przepisami RODO oraz innych aktów prawnych. Ważne jest również cykliczne sprawdzanie sposobu przetwarzania danych osobowych.

Ponadto RODO przyznaje szereg praw osobom, których dane są przetwarzane. Państwa pracownicy, klienci czy kontrahenci mogą m.in. zażądać kopii swoich danych osobowych, dostępu do nich, ich usunięcia itp. Obsługa tego typu żądań musi odbywać się w zgodzie z zasadami określonymi w RODO. Dlatego także w powyższych przypadkach niezbędne może być zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej.

Regularna dbałość o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna tak samo, jak dbałość o przestrzeganie przepisów innych gałęzi prawa. Tym bardziej, że RODO wymaga od administratorów danych osobowych aktywnego podejścia do zabezpieczenia danych i dokonywania na bieżąco oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem.