Wdrożenie zmian

Oprócz samego audytu konieczne jest również dokonanie odpowiednich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań, których celem jest zapewnienie zgodności działalności Państwa firmy z wymogami RODO oraz innych aktów prawnych.

Najważniejsze cele wdrożenia to m.in.:

  • modyfikacja dokumentów służących do gromadzenia danych osobowych
  • ustalenie zakresu gromadzonych danych oraz terminów ich przechowywania
  • opracowanie odpowiednich klauzul, treści obowiązków informacyjnych itp.
  • przygotowanie prostych i przejrzystych procedur oraz wymaganych prawem dokumentów
  • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z kontrahentami
  • przeszkolenie pracowników

Wdrażanie zmian może odbywać się jednocześnie z audytem. Z doświadczenia wiem, że jest to szybsza i o wiele bardziej efektywna forma dostosowywania przedsiębiorstwa do wymogów RODO. W trakcie etapu wdrożeniowego, zapewniam nie tylko konkretne rozwiązania czy gotowe dokumenty, ale staram się również przekazać niezbędną wiedzę, tak aby ochrona danych osobowych stała się jednym ze standardowych elementów Państwa działalności biznesowej.