Wdrożenie RODO

WDROŻENIE RODO

Oprócz samego audytu konieczne jest również dokonanie odpowiednich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań, których celem jest zapewnienie zgodności działalności Państwa firmy z wymogami RODO oraz innych aktów prawnych.

Najważniejsze cele wdrożenia to m.in.:

  • ustalenie zakresu gromadzonych danych oraz okresów ich przechowywania;
  • modyfikacja dokumentów/formularzy służących do gromadzenia danych osobowych;
  • opracowanie klauzul zgód, treści obowiązków informacyjnych itp.;
  • przygotowanie prostych i przejrzystych procedur oraz rejestrów;
  • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z kontrahentami;
  • przeprowadzenie analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych;
  • przeszkolenie pracowników.

Wdrażanie zmian może odbywać się jednocześnie z audytem. Jest to najszybsza i najbardziej efektywna metoda dostosowywania przedsiębiorstwa do wymogów RODO. W trakcie etapu wdrożeniowego zapewniam nie tylko konkretne rozwiązania czy gotowe dokumenty, ale staram się również przekazać niezbędną wiedzę, tak aby ochrona danych osobowych stała się jednym ze standardowych elementów Państwa działalności biznesowej.