Jak zaprojektować banner do plików cookie?

Jak zaprojektować banner do plików cookie?

Od pewnego czasu na wielu stronach internetowych można zauważyć zmiany w wyskakujących okienkach, które służą do ustawiania plików cookie. Stosowane są różne rozwiązania, mniej lub bardziej trafne. Sytuacji nie ułatwia UODO, który do tej pory nie wydał jakichkolwiek wytycznych zawierających jasne wskazówki dla właścicieli stron. Zatem jak skonstruować banner, który będzie przyjazny dla użytkowników strony i jednocześnie chronił ich prywatność?

  1.  Banner nie musi zasłaniać całej strony i blokować jej. Umieszczanie okien zasłaniających stronę ma raczej na celu wywołanie określonej reakcji, którą jest jak najszybsze kliknięcie przycisku oznaczającego wyrażenie zgody na uruchomienie wszystkich plików cookie.
  2. Wszystkie pliki, oprócz niezbędnych do funkcjonowania witryny, powinny być domyślnie wyłączone. To użytkownik powinien zdecydować o włączeniu plików analitycznych, funkcjonalnych czy marketingowych.
  3. Banner już w swojej pierwszej warstwie powinien posiadać możliwość podjęcia decyzji dotyczącej odrzucenia wszystkich plików. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie dwóch przycisków – jednego dotyczącego wyrażenia zgody na wszystkie pliki, zaś drugiego odrzucającego pliki.
  4. Banner powinien umożliwiać włączenie lub wyłączenie poszczególnych kategorii plików. Rozwiązaniem mogą być suwaki dostępne w drugiej warstwie bannera, dostępnej po kliknięciu dodatkowego przycisku np. „szczegółowe ustawienia”.
  5. Idealnie byłoby, jeśli użytkownik mógłby zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych plików np. w jakim celu są wykorzystywane, jak długo mogą być uruchomione (przez czas trwania sesji, 6 miesięcy itp.) oraz czy pochodzą z serwisów trzecich w stosunku do właściciela strony.
  6. Użytkownik powinien mieć możliwość powrotu do ustawień w każdym momencie. Zastosować można przycisk, który będzie wyraźnie widoczny podczas przeglądanie strony lub link np. stopce witryny.

Oczywiście właściciele stron mogą wdrażać również inne rozwiązania. Najważniejsze jest, aby użytkownik nie był do niczego zmuszany oraz aby otrzymał przystępne informacje dotyczące plików wykorzystywanych przez witrynę. Ponadto nie należy stosować technik, które mają za zadanie zmylić użytkownika i sprawić, że nieświadomie zaakceptuje wszystkie pliki. Mówiąc krótko – panel do ustawiania plików cookie powinien być zaprojektowane rzetelnie i uczciwie.

Inne wpisy