alkohol

Posted by | 6 lutego 2020
Co ma RODO do alkoholu?

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał stanowisko, z którego wynikało, że brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. Ponadto...

Continue Reading