Co ma RODO do alkoholu?

Co ma RODO do alkoholu?

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał stanowisko, z którego wynikało, że brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. Ponadto UODO stwierdził, że w jego opinii, informacja o stanie trzeźwości to dane osobowe dotyczące zdrowia.

Stanowisko UODO wywołało liczne kontrowersje. W ostatnich tygodniach temat badania trzeźwości pracowników ponownie stał się przedmiotem publicznej debaty. Zatem jak może postępować pracodawca?

Po pierwsze, w przypadku badań standardowym alkomatem, który jedynie pokazuje wartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przy jednoczesnym braku gromadzenia wyników w jakikolwiek sposób, RODO nie będzie miało w ogóle zastosowania. RODO reguluje bowiem tylko i wyłącznie przetwarzanie danych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany, jeśli dane stanowią lub mają stanowić część zbioru danych.

Po drugie, interpretacja, iż informacja o stanie trzeźwości stanowi dane dotyczące zdrowia, jest dość dyskusyjna. Nie istnieją jednolite poglądy w tym zakresie, próżno szukać również jednoznacznych wyroków, które wskazywałyby, że opinia UODO jest prawidłowa.

Po trzecie, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2018 roku (I PK 194/17), pozytywny wynik badania przeprowadzonego przez pracodawcę, może stanowić podstawę do wezwania organu powołanego do ochrony porządku publicznego, który wykona badanie będące wiarygodnym dowodem np. w ramach ewentualnego postępowania sądowego.

Dlatego najbezpieczniejszym sposobem działania jest przeprowadzanie badań typowym alkomatem, bez jednoczesnego zapisywania wyników. Jeśli alkomat wskaże, że pracownik jest nietrzeźwy, pracodawca powinien niezwłocznie poinformować Policję, która zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zobowiązana jest do wykonywania badań na żądanie pracodawcy. Powyższe rozwiązanie umożliwia zgodne z prawem zidentyfikowanie nietrzeźwych pracowników przy jednoczesnym uzyskaniu pewnych dowodów potrzebnych do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osoby, która pojawiła się w pracy będąc pod wpływem alkoholu.

Inne wpisy