Olsztyn

Posted by | 6 lutego 2020
Co ma RODO do alkoholu?

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał stanowisko, z którego wynikało, że brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. Ponadto...

Continue Reading
Posted by | 15 lipca 2018
Umowa powierzenie przetwarzania danych – jak nie przesadzić?

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinny uwzględniać interesy obu stron. Próba nałożenia szeregu restrykcji na podmiot przetwarzający prowadzi często do odmowy podpisania umowy lub długich negocjacji.

Continue Reading