RODO

Posted by | 16 lutego 2021
Zadośćuczynienie za ujawnienie danych

To prawdopodobnie pierwszy wyrok sądu cywilnego w sprawie ujawnienia danych osobowych. Właścicielka pojazdu, który uczestniczył w kolizji drogowej, zażądała od ubezpieczyciela 10 tys. złotych zadośćuczynienia z powodu ujawnienia jej danych...

Continue Reading
Posted by | 11 stycznia 2021
Wysyp kar pieniężnych na koniec roku

W grudniu ubiegłego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wykazał się znaczną aktywnością. UODO nałożył trzy kary pieniężne, których łączna wysokość wynosi ponad 3 miliony złotych. Pierwsza z nich dotyczy spółki...

Continue Reading
Posted by | 6 lutego 2020
Co ma RODO do alkoholu?

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał stanowisko, z którego wynikało, że brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. Ponadto...

Continue Reading
Posted by | 12 stycznia 2020
Herkulesowy wysiłek

Czy niewspółmiernie duży wysiłek, o którym mowa w art. 14 RODO, może dotyczyć wysiłku finansowego? Pierwszy wyrok WSA w tego typu sprawie.

Continue Reading
Posted by | 13 grudnia 2018
Ocena naruszenia ochrony danych osobowych

Ocena naruszeń ochrony danych osobowych nie jest łatwa. Dlatego w trakcie jej dokonywania warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kryteriów.

Continue Reading
Posted by | 7 listopada 2018
400 000 EUR kary na gruncie RODO w Portugalii

Portugalski organ zajmujący się ochroną danych osobowych nałożył na szpital 400 000 EUR kary za nieprawidłowe zarządzanie dostępem do danych osobowych.

Continue Reading
Posted by | 15 października 2018
PESEL to dane zwykłe

Wbrew pozorom, większość danych osobowych, z którymi do czynienia mają typowi przedsiębiorce to dane zwykłe. Do takich danych zaliczamy również PESEL czy numer dokumentu tożsamości.

Continue Reading
Posted by | 28 września 2018
Rejestr czynności przetwarzania w praktyce

Rejestr czynności przetwarzania to jeden z niewielu dokumentów, o którym RODO mówi wprost. Co powinien zawierać i jak można go rozbudować?

Continue Reading
Posted by | 26 sierpnia 2018
Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO

Wielu administratorów danych osobowych ma problemy ze spełnieniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO. Oto kilka najważniejszych wskazówek dotyczących tej kwestii.

Continue Reading
Posted by | 10 sierpnia 2018
Fałszywi kontrolerzy UODO

Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości...

Continue Reading