PESEL to dane zwykłe

PESEL to dane zwykłe

RODO wskazuje trzy kategorie danych osobowych: dane „zwykłe”, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. O ile w RODO nie znajdziemy definicji danych „zwykłych”, możliwe jest wyodrębnienie tej kategorii, poprzez odniesienie się do dwóch pozostałych, opisanych wyraźnie w przepisach rozporządzenia.

Zacznijmy zatem od szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO). Są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, genetyczne, biometryczne umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Jest to katalog zamknięty, a więc żadnych innych danych nie możemy zaliczyć do powyższej kategorii.

Kolejnym rodzajem danych są dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Są to więc dane związane z wyrokami karnymi, orzeczeniami o przestępstwach lub wykroczeniach, a także środkami zapobiegawczymi stosowanymi w postępowaniu karnym.

Natomiast wszelkie dane, które nie należą do powyższych kategorii możemy uznać za dane „zwykłe”. Będą to więc podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu), wizerunek, dane dotyczące wykształcenia, przebiegu pracy, historii zakupów, NIP, PESEL czy numer dokumentu tożsamości itd.

Jak widać, typowy przedsiębiorca ma zazwyczaj do czynienia z danymi „zwykłymi” oraz w ograniczonym zakresie z danymi szczególnych kategorii, przede wszystkim dotyczącymi zdrowia swoich pracowników. Oczywiście prawidłowe rozróżnienie rodzajów danych osobowych ma duże znaczenie praktyczne, gdyż RODO przewiduje różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych poszczególnych kategorii. Jednak bez względu na kategorie, dane takie jak PESEL czy numer dowodu osobistego, mimo że stanowią dane zwykłe, należy chronić w szczególny sposób, gdyż w pewnych sytuacjach ich ujawnienie może prowadzić do o wielu poważniejszych konsekwencji niż ujawnienie określonych informacji o zdrowiu czy poglądach politycznych.

Słowa kluczowe
, , ,

Inne wpisy