termin

Posted by | 25 czerwca 2020
Wątpliwości co do tożsamości osoby a termin na rozpatrzenie żądania

Administratorzy danych mają dość często problemy z ustaleniem, czy osoba, która wnosi żądanie na gruncie RODO, jest do tego uprawniona. Przykładem może być wniosek o usunięcie danych uczestnika postępowania rekrutacyjnego,...

Continue Reading