Wątpliwości co do tożsamości osoby a termin na rozpatrzenie żądania

Wątpliwości co do tożsamości osoby a termin na rozpatrzenie żądania

Administratorzy danych mają dość często problemy z ustaleniem, czy osoba, która wnosi żądanie na gruncie RODO, jest do tego uprawniona. Przykładem może być wniosek o usunięcie danych uczestnika postępowania rekrutacyjnego, przesłany drogą mailową z adresu innego niż adres, z którego kandydat wysłał swoje CV. W takim przypadku administrator musi upewnić się, że składający wniosek faktycznie jest osobą, której danych dotyczy żądanie.

Tego typu sytuacje mogą jednak rodzić wątpliwości co do biegu terminu na udzielenie odpowiedzi. Zgodnie z RODO, realizacja żądania powinna nastąpić co do zasady w ciągu miesiąca od jego wniesienia. W praktyce przyjęło się, że gdy administrator ma kłopot z weryfikacją tożsamości osoby domagającej się realizacji praw wynikających z RODO, powyższy termin należy liczyć od momentu ustalenia, że jest ona faktycznie uprawniona do wniesienia żądania.

Takie rozwiązanie zostało ostatnio potwierdzone przez organ nadzorczy działający na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Niemczech. To dobra wiadomość, ponieważ powyższe podejście jest bardzo rozsądne i w pełni uwzględnia interesy administratorów, nie utrudniając jednocześnie realizacji uprawnień przyznanych na gruncie RODO podmiotom danych.

Słowa kluczowe
, ,

Inne wpisy