Administrator i podmiot przetwarzający – nowe wytyczne

Administrator i podmiot przetwarzający – nowe wytyczne

Administrator i podmiot przetwarzający – jak rozumieć te pojęcia? Europejska Rada Ochrony Danych przedstawiła nowe wytyczne w tej sprawie. Dokument oprócz rozważań mających charakter teoretyczny zawiera również wiele praktycznych przykładów wyjaśniających, jak ustalać rolę danego podmiotu na gruncie RODO.

Ostateczna treść wytycznych będzie znana niedługo, po rozpoznaniu uwag wniesionych w ramach konsultacji publicznych.

Wytyczne są dostępne tutaj.

Inne wpisy